เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2567 - 2569)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1