เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ติดต่อเรา
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130 สำนักปลัดเทศบาล - โทรศัพท์+Fax 0 4297 3016 กองคลัง - โทรศัพท์+Fax 0 4297 3015 กองช่าง - โทรศัพท์+Fax 0 4297 3015 กู้ชีพกู้ภัย - โทรศัพท์ 0 4297 3017 E-mail : bsw_2013@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.buasawang.go.th/
เทศบาลตำบลบัวสว่าง

Add Line

แผนที่เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริต× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)