เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ [16 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ จัดทำถังขยะเปียก ในครัวเรือน [14 กันยายน 2565]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [24 สิงหาคม 2565]
มอบทุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19 สิงหาคม 2565 [19 สิงหาคม 2565]
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [19 กรกฎาคม 2565]
ดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในเขตตำบลสว่าง [10 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [26 พฤษภาคม 2565]
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 [25 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ 19 พ.ค. 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ [12 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 79 รายการ)