เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธียกเสาเอก "วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" [15 ธันวาคม 2564]
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [7 ธันวาคม 2564]
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [1 ธันวาคม 2564]
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 11 มิ.ย. 2564 (30 ภาพ) [11 มิถุนายน 2564]
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (7 ภาพ) [14 พฤษภาคม 2564]
โครงการสำนักงานน่าอยู่น่ามอง big cleaning day (20 ภาพ) [26 มกราคม 2564]
โครงการลด คัดแยกขยะและจัดการขยะให้ถูกประเภท (4 ภาพ) [4 ธันวาคม 2563]
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก (17 ภาพ) [13 ตุลาคม 2563]
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (30 ภาพ) [18 สิงหาคม 2563]
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 (28 ภาพ) [28 กรกฎาคม 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216