เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ [22 ธันวาคม 2565]
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" [25 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมโครงการประเพณีสืบสาน วัฒนธรรม ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 [9 พฤศจิกายน 2565]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ [16 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ จัดทำถังขยะเปียก ในครัวเรือน [14 กันยายน 2565]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [24 สิงหาคม 2565]
มอบทุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19 สิงหาคม 2565 [19 สิงหาคม 2565]
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [19 กรกฎาคม 2565]
ดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในเขตตำบลสว่าง [10 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 [26 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 82 รายการ)