เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) [18 กุมภาพันธ์ 2567]
นโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ ศ 2567 [29 มกราคม 2567]
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [8 มกราคม 2567]
โครงการประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566 [28 พฤศจิกายน 2566]
ทำบุญสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคไตให้โรงพยาบาลสกลนคร ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 [23 พฤศจิกายน 2566]
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลสว่าง ณ อ่างเก็บน้ำคำประมง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 [13 พฤศจิกายน 2566]
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 [24 ตุลาคม 2566]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 [17 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 113 รายการ)


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)