เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบัวสว่าง งานพัฒนารายได้ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยการสแกน QR CODE [15 กุมภาพันธ์ 2566]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [26 มกราคม 2566]
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [26 มกราคม 2566]
ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [26 มกราคม 2566]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)