messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคางานได้ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)