เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เงินนอกงบประมาณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (ผด5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 223