messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
แผนที่หน่วยงาน
อาณาเขตที่ตั้ง
ตำบลสว่างตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอพรรณานิคม ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 36 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)