เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)