เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
image สินค้าชุมชน
กลุ่มอาชีพทำขนม บ้านคำประมง [9 มิถุนายน 2565]
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 [8 มิถุนายน 2565]
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 [17 พฤศจิกายน 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)