messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 7
รายละเอียด : นายวีระ ทุมกิจจะ นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)