เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)