messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดบริการเทศบาลตำบลบัวสว่าง และจำนวนผู้มารับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำเพื่อุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)