เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ขั้นตอนการลงข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ขั้นตอนการขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : -53084270524 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1