messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการลงข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
ขั้นตอนการขอถังขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : -53084270524 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)