เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เปิดเผยได้แค่ไหน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐกับข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ต้องเก็บนานแค่ไหน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ก็ไม่ได้ครอบครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file มีเหตุผลไหม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอถามได้ไหม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)