เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
insert_drive_file ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตัวเอง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ข้อมูลประวัติการเดินทางเข้า-ออกในราชอาณาจักร
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file สงสัยคะแนนของลูก
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ที่ราชพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ขอวิดีโอการจัดงาน
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พักการศึกษาผมทำไม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 336