เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวสว่าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายการงดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Plicy) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง นโยบายการงดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Plicy) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
find_in_page นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)