เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวสว่าง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1