เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

check_circle สมาชิกสภา
ภาพบุคลากรสมาชิกสภา

account_box สมาชิกสภา
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายทองปาน บาตดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 083-3525048
นายศิริชัย มาตราช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-2319443
นายศิริชัย มาตราช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-2319443
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปรีศักดิ์ ศรีสุทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 089-5618700
นายปราโมทย์ ชูพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 089-5618700
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 080-6022956
นายสุภาพ มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 080-6022956
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 098-5129778
นายทศพร จันทร์หล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 098-5129778
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1
โทร : 085-7322799
นายรัศมี สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 1

โทร : 085-7322799
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 095-1868575
นายประไพ สอนวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 095-1868575
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-8384048
นายชัยเพ็ชร นาโควงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 098-8384048
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 098-3426614
นายสัตเนตร บาตดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 098-3426614
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 089-2796483
นายขุนดร ศรีจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 089-2796483
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2
โทร : 061-1450565
นางสาวนงลักษณ์ คำลือชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เขต 2

โทร : 061-1450565
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 220