เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder ปีงบประมาณ 2561
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file กิจกรรมคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file โครงการเทศบาลตำบลบัวสว่างเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder ปีงบประมาณ 2564
insert_drive_file โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file โครงการลด คัดแยกขยะ และจัดการขยะ ให้ถูกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 341