เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ปีงบประมาณ 2561
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file กิจกรรมคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134

folder ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file โครงการเทศบาลตำบลบัวสว่างเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

folder ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123

folder ปีงบประมาณ 2564
insert_drive_file โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file โครงการลด คัดแยกขยะ และจัดการขยะ ให้ถูกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134