เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder บันทึกรายงานการประชุม 2562
folder บันทึกรายงานการประชุม 2563
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125

folder บันทึกรายงานการประชุม 2564
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

folder บันทึกรายงานการประชุม 2565
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder บันทึกรายงานการประชุม 2566
folder ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113