เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder บันทึกรายงานประประชุม 2562
folder บันทึกรายงานประประชุม 2563
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 274