เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก) grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบ 12 เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 284