เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89