ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง