ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางเบี่ยง สอนวงษา ถึง บ้านนายณเรศ สุราษฎร์) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง