ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5608 สกลนคร เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง