ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถบรรทุกขนาดใหญ่ ทะเบียน 80-7515 สกลนคร เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง