ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 จากวัดบัวทองวนาราม - ถนนเส้นทางบ้านบัวใหญ่ - บ้านเชิงชุม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร