ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9190 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง