ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง