ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลบัวสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง