ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดวอร์ม จำนวน 59 ชุด ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง