ชื่อเรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง