ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง