ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี 2568

ชื่อไฟล์ : c23TvWnFri84950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้