ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อไฟล์ : UXaMTGbMon83201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้