ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อไฟล์ : WqKsY4gTue110943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้