ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : z0rbHURWed100956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้