ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ชื่อไฟล์ : dDWhsP3Tue113155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้