ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย(ค่าขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อไฟล์ : 16vBtQSMon44939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้