เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 1c2caa
ผู้โพส : admin