messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมโครงการประเพณีสืบสาน วัฒนธรรม ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : กิจกรรมโครงการประเพณีสืบสาน วัฒนธรรม ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สระห้วยฝาย บ้านบัวทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)