messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : นายวีระ ทุมกิจจะ นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั้ง 5 ศูนย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)