messager
 
เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ
รายละเอียด : คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ นำทีมโดย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำนักเรียนในสังกัด จะขอเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบัวสว่าง คือ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และวัดบ้านคำประมง
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)