เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัวสว่าง (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัวสว่าง (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ 2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบัวสว่าง
ขอเชิญร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 (ITA) สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คิวอาร์โค้ด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)