เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 บ้านบัวน้อย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47130

check_circle กองคลัง
ภาพบุคลากรกองคลัง

account_box กองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสลิตตา สอนวงศา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสลิตตา สอนวงศา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปนัดดา แสงวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนัดดา แสงวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจารุณี ศรีไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจารุณี ศรีไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางชูเทพ ทุมกิจจะ
แม่บ้าน
นางชูเทพ ทุมกิจจะ
แม่บ้าน
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (จ้างเหมาบริการ)
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (จ้างเหมาบริการ)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นายวีระ ทุมกิจจะ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
โทร : 086-242-1537
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 298