เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
check_circle กองคลัง
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐชยา เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอนุกูล สอนวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอำไพ พรมอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางศราวดี กลยณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจารุณี ศรีไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลันดา สิทธิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายพีนัสศักดิ์ ขันติยู
ผู้ช่วยงานจัดเก็บฯ (พนักงานจ้างเหมา)