เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
insert_drive_file งบแสดงผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
insert_drive_file รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file รายงานการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

folder รายงานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนิงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106