[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  678 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13218 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330970 ip
  ทั้งหมด
  2432897 ip
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ITA 2021

  ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564  >>ข้อมูลพื้นฐาน<<

         o1  - โครงสร้าง >>Click<<

         o2  - ข้อมูลผู้บริหาร >>Click<<

         o3  - อำนาจหน้าที่ >>Click<<

         o4  - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >>Click<<

         o5  - ข้อมูลการติดต่อ >>Click<<

         o6  - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >>Click<<

  >>การประชาสัมพันธ์<<

         o7  - ข่าวประชาสัมพันธ์ >>Click<<

  >>การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล<<

         o8  - Q&A >>Click<<

         o9  - Social Network >>Click<<  

  >>การดำเนินงาน<<

         o10  - แผนดำเนินงานประจำปี >>Click<<

         o11  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >>Click<<

         o12  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >>Click<<

  >>การปฏิบัติงาน<<

         o13  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >>Click<<

  >>การให้บริการ<<

         o14  - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >>Click<<

         o15  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >>Click<<

         o16  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >>Click<<

         o17  - E-Service >>Click<<

  >>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี<<

         o18  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >>Click<<

         o19  - รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน >>Click<<

         o20  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >>Click<<

  >>การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ<<

         o21  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผการจัดหาพัสดุ >>Click<<

         o22  - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >>Click<<

         o23  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >>Click<<

         o24  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >>Click<<

  >>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<<

         o25  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >>Click<<

         o26  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >>Click<<

         o27  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>Click<<                     

         o28  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >>Click<<

  >>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<<

         o29  - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>Click<<

         o30  - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>Click<<

         o31  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>Click<<

  >>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม<<

         o32  - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >>Click<<

         o33  - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >>Click1<<   >>Click2<<  >>Click3<<

  >>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร<<

         o34  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >>Click<<

         o35  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >>Click<<

  >>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต<<

         o36  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >>Click<<

         o37  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >>Click<<

  >>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<<

         o38  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >>Click<<

  >>แผนป้องกันการทุจริต<<

         o39  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >>Click<<

         o40  - รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>Click<<

         o41  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >>Click<<

  >>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน<<

         o42  - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>Click<<

         o43  - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>Click<<

      

   

        

           เข้าชม : 1216


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง 15 / ต.ค. / 2564
        ประชาสัมพันธ์ 8 / ต.ค. / 2564
        ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล 20 / ส.ค. / 2564
        ประชาสัมพันธ์ กองคลัง 18 / ส.ค. / 2564
        ประชาสัมพันธ์ 9 / ส.ค. / 2564  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong