[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 54.236.62.49
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  61 ip
  เมื่อวาน
  291 ip
  เดือนนี้
  352 ip
  เดือนที่แล้ว
  45310 ip
  ปีนี้
  74638 ip
  ทั้งหมด
  2176565 ip    

  25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  5 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการเลือกตั้ง
  ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่างและนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง
  7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  3 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  30 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  27 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง
  26 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  9 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
  9 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะ
  เทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  31 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  25 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563
  11 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  11 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
  10 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่
  "ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal" เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปได้ด้วยดี
  6 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายแรกของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  4 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
  3 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบัวสว่าง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong