[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  687 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13227 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330979 ip
  ทั้งหมด
  2432906 ip    

  15 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  8 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566
  20 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  18 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ประจำปี 2563
  9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสว่าง
  9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์
  22 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
  29 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกปลูกสร้าง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  29 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
  24 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
  23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
  21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  19 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  14 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุม
  การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  14 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
  8 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  23 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การบริหารงาน
  การดำเนินงานประจำปี
  20 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong