[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.229.90
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  294 ip
  เมื่อวาน
  150 ip
  เดือนนี้
  1588 ip
  เดือนที่แล้ว
  5759 ip
  ปีนี้
  35531 ip
  ทั้งหมด
  2010832 ip    

  2 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติชอบและช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
  15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หลักเกณฑ์การบริหาร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกรมป่าไม้
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด
  28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงาจ้างเทศบาลตำบลบัวสว่าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563ประจำปีงบประมาณ 2563
  30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
  1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
  31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
  27 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  COVID 19
  COVID 19
  5 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่างเทศบัญญัติ
  ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
  21 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ใหม่
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ใหม่
  4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  27 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการเลือกตั้ง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบัวสว่าง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong