[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 35.175.212.130
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  19 ip
  เมื่อวาน
  759 ip
  เดือนนี้
  10830 ip
  เดือนที่แล้ว
  20368 ip
  ปีนี้
  139796 ip
  ทั้งหมด
  2241723 ip
  กิจการสภา

  * บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 >>Click<<

  * บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 >>Click<<

  * บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวสว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 >>Click<<

  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<

  ** ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Click<<  เข้าชม : 291  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong