[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  707 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13247 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330999 ip
  ทั้งหมด
  2432926 ip
  โครงการ/กิจกรรม

   ปีงบประมาณ 2561
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 >>Click
  - โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 >>Click
  - กิจกรรมคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561       >>Click

  ปีงบประมาณ 2562
  -โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>Click
  -โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562  >>Click
  -
  โครงการเทศบาลตำบลบัวสว่างเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>Click

  ปีงบประมาณ 2563
  -โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>Click

  -โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>Click
  -โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  >>Click

  ปีงบประมาณ 2564
  -โครงการลด คัดแยกขยะ และจัดการขยะ ให้ถูกประเภท  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Click

  -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>Click


                                                                            à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนแข่งกีฬา


  เข้าชม : 1413  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong