[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.234.143.26
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  237 ip
  เมื่อวาน
  601 ip
  เดือนนี้
  5754 ip
  เดือนที่แล้ว
  10368 ip
  ปีนี้
  55898 ip
  ทั้งหมด
  2031199 ip
  - มาตรฐานการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการขอถังขยะ   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตลาด   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี   >>Click<< 
  - ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  >>Click<<
  - ขั้นตอนการลงข้อมูลเด็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  >>Click<<
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์   >>Click<< 
  >>ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >Click<
  >>ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >Click<
  >>ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >Click<
  >>ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >Click<
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การทำงาน


  เข้าชม : 1275  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong