[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.51.151
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  665 ip
  เมื่อวาน
  602 ip
  เดือนนี้
  13205 ip
  เดือนที่แล้ว
  24315 ip
  ปีนี้
  330957 ip
  ทั้งหมด
  2432884 ip
  สาระน่ารู้ทั่วไป
  คู่มือสำหรับประชาชน

  ศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


  คู่มือสำหรับประชาชน ทต.บัวสว่าง

  01 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ไฟล์แนบ
  02 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  ไฟล์แนบ
  03 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ไฟล์แนบ
  04 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไฟล์แนบ
  05 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  ไฟล์แนบ
  06 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  ไฟล์แนบ
  07 การขุดดินและถมดิน
  ไฟล์แนบ
  08 การควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  ไฟล์แนบ
  09 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ไฟล์แนบ
  10 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  ไฟล์แนบ
  11 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  ไฟล์แนบ
  12 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  ไฟล์แนบ
  13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  ไฟล์แนบ
  14 การรับชำระภาษีป้าย
  ไฟล์แนบ
  15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ไฟล์แนบ
  16 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ไฟล์แนบ
  18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ไฟล์แนบ
  19 ตลาด
  ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 ไฟล์แนบ3


  เข้าชม : 1053


  สาระน่ารู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

       แนะนำการชำระภาษี 30 / พ.ค. / 2561
       คู่มือสำหรับประชาชน 2 / มิ.ย. / 2560
       แนะนำการชำระภาษี 19 / ม.ค. / 2559
       ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต 25 / ก.พ. / 2558
       มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong